Halkbilimci (Folklorcu) Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Halkbilimci (Folklorcu) Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Halkbilimci (Folklorcu) Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Halkbilimci (Folklorcu) Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Halkbilimci (Folklorcu) Mesleği

TANIM
Halkın geleneklerine dayalı maddi ve manevi (dil, edebiyat, hukuk, yönetim, el sanatları, halk hekimliği vb.) bütün kültür öğelerini ve kültürler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları belirleyip, araştıran, değerlendiren kişidir.

GÖREVLER

Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşa***** onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar,
Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular,
Sosyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar,
Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar,
Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder,
Gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur,
Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Fotoğraf makinesi,
Teyp,
Kamera,
Film,
Soru kağıtları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkbilimci (folklorcu) olmak isteyenlerin;

Türk dilini ustalıkla kullanabilen,
Sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı,
Gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen,

· İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan
kimseler olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Halkbilimciler (folklorcular), araştırma yaparken, bizzat araştırma yapılan alanda bulunurlar. Konusunun çeşitliliği nedeniyle her türlü ortamda bulunabilirler. Yapılan araştırmaların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile raporlaştırma işlemlerini büro ortamında yaparlar.

İşi yürütürken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Çalışılırken üzerinde araştırma yapılan toplumun bireyleriyle iletişimde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,aşağıdaki üniversitelerin Halkbilim ile Türk Halk Bilimi programlarında verilmektedir.

Ankara Üniversitesi Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilimi,
Gazi Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi,
Hacettepe Üniversitesi edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Tarih, Coğrafya,
Sosyoloji,
Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Halkbilim” veya “Türk Halk Bilimi” lisans programı için yeterli “TS-1”puan almak.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Halkbilim” veya “Türk Halk Bilimi” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince: İstatistik, Aile Antropolojisi (Dünya, Aile, Evlenme ve Akrabalık İlişkileri ve Türkiye Örneği), Köy Sosyolojisi, Görsel Antropoloji ve Belgeleme, Sosyal Psikoloji, Kültür ve Kişilik, Kültür Değişmeleri, Kent Antropolojisi Demografi, Beşeri Coğrafya, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları ve Uygulamalar gibi derslerle birlikte, son sınıfta uygulama olarak sahada bir tez çalışması yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Halkbilimi” veya “Türk Halk Bilimi” lisans diploması ve “Halkbilimci (Folklorcu)“ unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, ayrıca kitle iletişim araçlarında (radyo, TV, basın-yayın) görev alabilirler. Kurumlarda çok kısıtlı olarak kadro bulabilmektedirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, gibi bölümlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Bazı kamu kurumlarında (Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi) araştırmacı olarak görev yapanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

Sosyal Antropolog,
Sosyal Psikolog,
Sosyolog.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Gazi Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Türk Halkbilimi kürsüsü ders notları,
· Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Türk Halkbilimi kürsüsü ders notları,
· Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Halkbilimi kürsüsü ders notları,

2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.