Gümrük İşletme Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Gümrük İşletme Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Gümrük İşletme Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Gümrük İşletme Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Gümrük İşletme Mesleği

TANIM

Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER

· Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapar,
· Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapar,
· Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izler,
· Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dahil) hakkındaki uygulamaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

· Bilgisayar, daktilo, faks, teleks, hesap makinesi,
· Her çeşit büro aletleri, ordino, manifesto, beyannameler, irsaliye vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gümrük işletme meslek elemanı olmak isteyenlerin;
· İstatistik, Hukuk, Sosyal Bilimler alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
· Dürüst, güvenilir, dikkatli ve sabırlı,
· Hızlı ve sağlıklı kararlar verebilen,
· Kişilerle iyi iletişim kurabilen,
· Günlük değişikliklere uyum sağlayabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gümrük işletme meslek elemanları, genelde büro ortamında ve çoğu zaman masa başında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültüsüz, sessiz, düzenli ve kapalı alanlardır. Bazen de sahada açık alanlarda çalışmak gerekebilir. Kişi çalışırken ithalat ve ihracatçılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Gümrük İşletme” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Dış Ticaret” olarak değişmesi nedeniyle, ”Gümrük İşletme” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Gümrük İşletme” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen Üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Gümrük İşletme” bölümünde verilmektedir :
Beykent Üniversitesi (İSTANBUL) MYO.
İstanbul Arel Üniversitesi MYO.
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil MYO.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi MYO.
Kavram Eğitim Vakfı (İSTANBUL) İstanbul Kavram MYO.
Mustafa Kemal Üniversitesi (HATAY)Reyhanlı M.Y.O.
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O.
Selçuk Üniversitesi(KONYA) , Silifke Taşucu M.Y.O.
Süleyman Demirel Üniversitesi(ISPARTA) Senirkent MYO.
Sakarya Üniversitesi Sapanca MYO.
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler MYO.
Trakya Üniversitesi, Edirne İpsala MYO.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
· Matematik,

· Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ulaştırma Hizmetleri, Ticaret bölümleri mezunları ve Ticaret Liselerini Alan Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler “Gümrük İşletme” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı -1(EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi, Hukuk, Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar, Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Uluslar arası Taşıma ve Depolama, Gümrük Vergileri ve Tarife Cetveli, Kaçakçılığın Önlenmesi, İstatistik, Bilgi İşlem, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, Rapor Yazma, Kamu Yönetimi, Kambiyo, Halkla İlişkiler, İdari Yargı ve Dış Ticaret Rejimi gibi dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE, DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gümrük İşletme Ön Lisans Diploması” ve “Gümrük İşletme Meslek Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gümrük işletme meslek elemanı, Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler.

Son yıllarda ülke dış ticaret hacminin ekonomik açıdan çok büyük bir önem taşıması, bu alanda oldukça nitelikli meslek elemanlarına olan ihtiyacı da giderek artırmıştır. Bu nedenle kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Ayrıca zorunlu staj süresi olan en az 40 günlük staj süresince, işletmenin ücret politikasına göre öğrenciler bir miktar ücret elde edebilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.

Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı devlet Memurları Kanununa göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Gümrük İşletme ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

Kamu sektöründe işe başlayanlar gerekli şartları taşıdıkları ve yapılacak sınavlarda başarılı oldukları taktirde yönetici pozisyonuna geçebilirler. Özel sektörde İthalat ve İhracat firmalarında çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre yönetici olabilirler. Gümrük Komisyoncusu yanında çalışanlar sınavlarda başarılı olmak kaydı ile “Gümrük Komisyoncusu” olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Gümrük müşaviri,
Gümrük işletmecisi,
Gümrük müfettişi,
Sigortacı,
Kambiyocu.

EK BİLGİLER


YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Üniversiteler Yüksek Öğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) ÖSYM Yayınları Ankara 2000,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2008,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
· MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.