Fon Yöneticisi Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Fon Yöneticisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Fon Yöneticisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Fon Yöneticisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Fon Yöneticisi Mesleği

TANIM
Banka, sigorta, sanayi kuruluşları gibi işletmelerin, karlılık, verimlilik vb. göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarının yönetimini sağlayan kişidir. Küçük işletmelerde bu işlemleri, işletme sahibi veya muhasebeci yaparken, işletme ölçeği büyüdükçe görev ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi ve finans organizasyonuna gidilmesi gerekmektedir.
GÖREVLER

Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturur. Fon yöneticisi de, bu kaynakların en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önerir,
İşletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır,
Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunur,
Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapar,
Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanır, haber ajanslarını izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken bilgisayar ve büro malzemeleri kullanmaktadır. Çağdaş iletişim araçlarından yararlanır (fax, teleks). Çalışma sırasında sayılarla ve verilerle uğraşmaktadır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, okuduğunu ve söyleneni anlama, ayrıntıları algılama ve sayılarla akıl yürütme özelliğine sahip,
İlgilendiği konuları derinliğine incelemeye meraklı,
Sorumluluk sahibi, sakin, başkalarını etkileyebilen, uzak görüşlü, plan yapabilen ve bunu uygulayabilen,
Risk alabilen, çabuk ve doğru karar verebilen,
Matematik, ekonomi konularına ve ticarete ilgili,
Yeniliklere açık kimseler fon yöneticiliğinde başarılı olabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Büro ortamında çalışır,
Yanlış kararlar, tedbirsizlik veya piyasa koşullarındaki dalgalanmalar sonucunda mali kayıp söz konusu olabilir,
Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak zaman zaman geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir,
İşletmedeki diğer personelle, çeşitli kuruluşların fon yöneticileriyle iletişimde bulunur,
Mali kayıp riski fazla olduğundan kişi yoğun stres altındadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Doğrudan fon yöneticiliğine yönelik eleman yetiştiren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Fon Yönetimi” konusunda uzmanlaşabilirler.
İşletme fakülteleri bünyesinde, mastır düzeyinde eğitim görme olanağı vardır. Bununla birlikte, işe girerek işletme-içi ve işletme dışı eğitim kapsamında fon yöneticiliği alanında yetişmek söz konusu olabilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fon yöneticisi olmak isteyen kişilerin Türkçe, Matematik, İstatistik ve Ekonomi derslerinde başarılı olması gerekir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Fon yöneticiliği üniversitelerin işletme, iktisat, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilimler fakültelerinde genellikle lisans üstü eğitimle kazanılır. Çeşitli enstitüler ve özel eğitim kurumları fon yönetimi konusunda kurslar düzenlemektedirler.
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Maliye, Sermaye Piyasası gibi bölümlerinden mezun olmak, bu bölümlere girebilmek için ise Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilgili bölümler için yeterli “TM-1” puan almak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çeşitli fakülteler bünyesinde, üniversite lisans eğitiminden sonra lisansüstü mastır düzeyinde eğitim 3 yıldır. Ancak hizmet-içi eğitim ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimde süre değişmektedir.
Lisansüstü eğitimde Finansal Analiz, Finansal Planlama, Finansal Denetim, Varlıkların Yönetimi gibi dersler verilmektedir. İşletmenin kısa vadeli alacakları ile kısa vadeli borçlarını birbiriyle dengeleyen yöntemler öğretilir. Burada aktiflerin getiri oranı ile pasiflerin maliyetleri arasında bir artı değer oluşturmak temel hedefler arasındadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Fon yöneticisi, kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabileceği gibi, bağımsız olarak kendi işyerini de açabilir. Fon yöneticiliği, ülkemizde serbest para piyasasının oluşması ile gelişen bir meslektir. Fon yöneticilerinin büyük sanayi işletmelerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde iş bulma şansı vardır.
Büyük sanayi işletmeleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve bankacılık sektörünün gelişmiş olduğu yörelerde iş bulma olanağı fazladır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Herhangi bir işletmede işe başla*****, konu ile ilgili alanda uzmanlaşmaya yönelen bir kişi, bu dönem içerisinde, bugün için ortalama net asgari ücretin 3 katı maaş almaktadır.
Uzmanlaşan personelin kazancı, çalıştığı sektörün özelliğine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Bu alanda çalışan kişilerin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda üst yönetim kademelerine yükselmeleri veya diğer kuruluşlarda üst düzey yöneticilik kademelerinde yer alma şansı oldukça fazladır.

BENZER MESLEKLER

Ekonomist,
Bankacı,
Gelir Senetleri Simsarları ve Sigortacılar,
Borsa Komisyoncusu.

EK BİLGİLER

Bu sektörde, hata ya da yanlış kararın maliyeti işletmelerin piyasa izlenimini ve ömrünü bir anda değiştirecek kadar yüksektir. Dolayısıyla, bu alanda çalışmaya yönelen kişiler bu sorumluluğu almaya ve sorumluluğun gerektirdiği işleri yapmaya hazır olmalıdırlar.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.