Fizik Tedavi Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Fizik Tedavi Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Fizik Tedavi Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Fizik Tedavi Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Fizik Tedavi Teknikeri Mesleği

TANIM

Hasta veya özürlü bireylerin yaşantılarını, her yönüyle sağlam insanlara benzetmek amacıyla, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetimi ile birlikte yapan kişidir.

GÖREVLER

Fizik tedavi doktorunun teşhis ve tedavi programına göre;

Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlar,
Hastaya elektroterapi, fizyoterapist olmadığı durumlarda egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemleri uygular,fizyoterapist olduğunda ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının istemine göre uygun olarak fizyoterapist tarafından verilen görevleri yapar,
Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin belirlediği rehabilitasyon programını uygular,
Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygula***** sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir,
Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,
Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,
Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,
Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,
Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler uygular,
İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Enfraruj, ultrasyon,
Traksiyon aleti,
Baker, elektrikli stimulasyon aleti,
Tens, parafin
Kum torbaları, ağırlıklar,
Servikal traksiyon aleti,vakum,
Lumbal traksiyon aleti,
Isı-ışık ajanları, elektriksel modaliteler,
Protez-ortez ve yardımcı araç-gereçler,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizik tedavi teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Bedence güçlü ve dayanıklı,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
El ve parmak becerileri gelişmiş,
Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
Sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizik tedavi teknikerleri hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve fizyoterapistlerle koordinasyon içindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Fizik Tedavi” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Fizyoterapi” olarak değişmesi nedeniyle, ” Fizik Tedavi” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Fizik Tedavi” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Meslek eğitimi aşağıdaki üniversiteye bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun “Fizik Tedavi” programında verilmektedir..

Başkent Üniversitesi (Ankara) Adana Sağlık Hizmetleri MYO.
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizm.MYO.
Pamukkale Üniversitesi(Denizli) Denizli Sağlık Hizmetleri MYO.
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Fen Bilimleri,
Matematik
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULARI
Meslek Liselerinin “Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuarı, Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ” bölümünden mezun olanlar “Fizik Tedavi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal 1 “ (SAY-1)” puanı almaları gerekir.
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; Isı-Işık, Fizyoterapide Temel Ölç.ve Değ., Fizyoterapi, Ortopedik Rehabilitasyon,Ortez-Protez, Kinezyoloji, Nörolojik Hasta Rehabilitasyonu, Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kardiyak Pulmoner Rehabilitasyon, Çocuk Hastalıkları Rehabilitasyonu, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yöntem dersleri okutulur.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Fizik Tedavi” önlisans diploması ve “Fizik Tedavi Teknikeri” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler.

Büyük oranlarda artan trafik ve diğer iş kazaları sonrasında, fonksiyon bozukluklarının kalıcı hale gelmesinin önlenmesi, kişinin bağımsızlığının kazandırılması konusunda bu elemanlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Özürlüleri topluma kazandırmanın onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça bu alanda çalışanların önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİ
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar Vakıfların kamu, özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonunda devlet hastanelerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinde çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Hastane döner sermayesinden yaralanabilirler.

Özel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. İlk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret almakta, zamanla bu ücret artabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Fizik Tedavi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu- 2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Cum.Ünv.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Özel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri ( Move Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi), (Pozitif Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) , (Sinerji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, (Özel reVital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, (Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) ,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Fizik Tedavi Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları” için 4 yorum

 • 29 Ocak 2019 tarihinde, saat 17:26
  Permalink

  bu işte artık öldü artık gelmeyin tasviye etmem .

 • 24 Haziran 2015 tarihinde, saat 14:51
  Permalink

  maaşınız bu 5 yıl içinde ne kadar arttı ve şu anda z
  alıyorsunune kadar

 • 30 Kasım 2014 tarihinde, saat 22:25
  Permalink

  bende o yoldayım herkese tavsiye ederim.çok komik ve çok zevkli geçiyor günler öğretmenlerle çok eğlenceli öğretmenleri fzk tedavide
  :) :) :)

 • 04 Haziran 2014 tarihinde, saat 09:09
  Permalink

  ben 5 yıldır o işi yapıyorum maaşıda gayet iyi istiyenlere tavsiye ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.