Sponsorlu bağlantılar
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (İlk Sen Oyla!
Loading...

Emlak Danışmanı Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Emlak Danışmanı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Emlak Danışmanı Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Emlak Danışmanı Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Emlak Danışmanı Mesleği

TANIM

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.
GÖREVLER

Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
Müşterileri adına beyanname doldurur,
Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
Kira sözleşmesi hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar,
İletişim araçları (telefon, fax),
Bilgisayar,
Fotokopi makinesi,
Fotograf makinesi, video kamera.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;

Sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili,
Sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü,
Girişimci bir kişiliğe sahip,
Kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan,
İşbirliğine açık

kimseler olması gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları kendilerine veya başka bir kişiye ait olan bir emlak ofisinde çalışmaktadırlar. Görevleri nedeniyle kentin çeşitli semtlerini sürekli gezerek gözlem ve araştırma yoluyla bilgileri toplarlar. Bilgi toplama sırasında toplumun her kesiminden kişilerle iletişim halindedirler. Gerekli hallerde bulundukları şehrin dışındaki diğer şehirlerde de bilgi toplamak amacıyla seyahat ederler. Çalışma saatleri düzensizdir. Özel amaçlı olarak herhangi bir yere gittiğinde bile bilgi toplamak amacıyla sürekli gözlem ve araştırma yapar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi aşağıdaki Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” bölümlerinde verilmektedir;

Aydın Adnan Mendres Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu- Eskişehir

· İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

İstanbul Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Meslek Yüksekokulu,
Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu,
Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu,
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu,
Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy MYO-Isparta

· Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu

· Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu-Kütahya

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ulaştırma Hizmetleri, Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı dönemde bitirenler ve Bilgisayarlı Muhasebe alanından mezun olanlar “Emlak ve Emlak Yönetimi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-5“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin temelini oluşturan eğitim süresi 2 yıldır. 2 yıl süresince öğrencilere mesleğin gerektirdiği teknik bilgileri içeren teorik bir eğitim verilmektedir. Bu teorik eğitimlerle öğrencilere mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri problemleri pratik bir şekilde çözmelerini sağlayacak donanım sağlanmaktadır. Öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamak, mesleğin ticari yaşamda nasıl uygulandığını gösterebilmek amacıyla mesleki uygulama yaptırılmaktadır. Öğrenciler; yaz döneminde en az 30 iş günü boyunca bir emlak ofisinde, gayri menkul ortaklıklarında, emlak ve arsa kooperatif ofislerinde, emlak ile ilgili diğer özel sektör kuruluşlarında,kamu kurum kuruluşların emlak ile ilgili birimlerinde staj yapmak mecburiyetindedir. Öğrenciler aynı zamanda eğitimin ikinci yılında haftada en az iki gün teorik eğitimin bir uzantısı olarak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitime tabi tutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek Yüksekokullarını bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı ünvanı verilir. Bu meslekte çalışanlara emlak danışmanı da denilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlaklara ihtiyaçları her zaman olacaktır. Emlak ve Emlak Yönetimi proğramından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir,
Öğrenciler 1.sınıftan itibaren yaptıkları 30 günlük işletme stajı süresince işyerlerinden belli bir oranda ücret almaktadırlar.
Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından, ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücretle çalışma hayatına atılmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Emlak ve Emlak Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER –

EK BİLGİLER

EMLAK OFİSİ AÇMAK İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL
A.Vergi Dairesi Kayıdı
B.İlgili Oda Kayıdı
C.Bağ-Kur Kayıdı
D.Belediye Ruhsatı

A. Vergi Dairesine Başvururken;

Nüfus cüzdanı sureti
İkametgah İlmühaberi
İmza sirküleri
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İşe başlama formu

Bağlı olunan vergi dairesine yapılan müracaat üzerine görevli yoklama memuru adrese gelerek yerinde tespit yapar. Bu tespit sonucu yoklama fişinin bir nüshası emlakçıya verilir. Yoklama fişiyle tekrar vergi dairesine giderek vergi sicil numarası alınır ve vergi levhası tasdik edilir. Bununla birlikte fatura tasdik ve basım yazısı alınır. Alınan bu yazı ile anlaşmalı matbaaya fatura bastırılır.

B. Fatura, fiş yazısını almak için odaya kayıt olmak gerekir.

C. Vergi dairesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bağ-Kur kayıdı yapılır.
Vergi dairesine müracaat tarihi aynı zamanda işe başlama tarihidir.

D. Belediyeye Müracaatta İstenilen Belgeler

Bağ-Kur kaydı veya emeklilik belgesi
Oda kayıdı
Çevre temizlik vergisi tahakkuk belgesi
Kontrat veya tapu fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
İlan reklam tabela vergisi kayıdı
Basit iş yeri krokisi

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının kontrol sırasında istedikleri belgeler

Vergi levhası
Fatura sicili
K.D.V tabelası

EK BİLGİLER

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ MESLEK ELEMANLARININ
UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI MESLEKİ KURALLAR

Emlak danışmanları ilk olarak kendi mesleklerinin kurallarını belirleyen ve mesleği disipline edecek bir odaya üye olmalıdırlar.
Odaya kayıtlı emlak danışmanları, müşterileri ile ilgili yapacakları sözleşmelerle Oda tarafından onaylanan içerikli tip sözleşmeleri kullanmak zorundadır. Orijinal metin dışında değiştirilmesi, eklentiler ve kesintiler yapılması, çoğaltılması oda dışında kullandırılması yasaktır.
Müşteriye yer göstermesi nedeniyle verilen hizmet karşılığında ücreti alması yasaktır.
Odaca sunulmuş ve bağlı olduğu Birlikçe onaylanmış olan ücret tarifesinde belirtilen oranların dışında ücret alınması ve talep edilmesi yasaktır.
Emlak danışmanları iş elde etme ve pazarlama amacıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu hakkında kanun çerçevesinde haksız rekabete yol açacak ve mesleği küçük düşürecek türde promosyon, ilan, reklam vb. gibi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır.
Odaya kayıtlı emlak danışmanları tabela ve basılı kağıtlarında emlak danışmanları mesleğini tanımayan ibareler dışında bir yazı, bir sıfat veya unvan kullanamaz. (Kartvizit Dışında)
Emlak danışmanları, mesleğin hizmetlerini gerçekleştirmek için kat mülkiyeti kanunun belirttiği anlamda bir bağımsız bölüm veya yine bu anlamda bir bağımsız bölüm gibi müstakilen kullanılmaya elverişli olduğu odaca uygun görülen bir mekan tahsis etmek zorundadır. Emlak danışmanları bu mekanda başka bir iş ve hizmet yapamaz.
Hali hazırda oda üyeleri ile yeni üye olacakların ve yanlarında emlak pazarlama elemanları olarak çalışmaların Oda tarafından düzenlenecek veya Odanın yetkili kıldığı kurumlar tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlere katılıp başarı ile tamamlamaları zorunludur.
İş sahibi odaya kayıtlı bir emlak danışmanları ile sözleşme yapmış ise ikinci bir emlak danışmanları Oda üyesi aynı gayrimenkulun pazarlamasını üstlenemez.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelecek talebe göre her yıl Oda Yönetim Kurulunun tespit ettiği ve ilgili kurumlara gönderdiği listelerde yer alan üyeler bilirkişilik ekspertizlik görevini yaparlar. Oda üyelerinin yapacakları bilirkişi ve ekspertizlik işlemlerine dair usul ve esaslar da Oda tarafından belirlenir.
Emlak Danışmanları işleri dolaysıyla öğrendikleri bilgi ve sırları açıklayamazlar. Bu bilgilerin sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanamazlar. Suç oluşturan durumların yetkili mercilere duyurulması zorunludur. Yukarıdaki hükümler Oda personeli hakkında da uygulanır.

EK BİLGİLER

Emlak danışmanlığını içerir şekilde kurulmuş oda üyesi olan ve Emlak danışmanlığını meslek edinenler dışında hiçbir kişi veya kuruluş tarafından emlak danışmanlarına tanınan yetkiler ve bu meslek unvanının kullanılması veya benzer unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır.
Yeni açılış yapacak emlak danışmanları, hali hazırdaki emlak danışmanlarının kullandığı isim, unvanı ve logosunu kullanamaz.
Oda üyeleri gazeteye çıkacak ilanlarda unvanlarını belirtmek zorundadırlar.

EMLAK DANIŞMANLARININ MESLEKİ BİLGİLENMESİ VE GELİŞMESİ

Mesleği ile ilgili yayınları takip etmeli,
Konusuyla ilgili oda çalışmalarını takip etmeli,önerilerde bulunmalı.
Yardımcı elemanlarının öğrenme, iş becerilerini, mesleki ve yasal eğitimini toplantı seminer varsa kurslar yoluyla arttırmalı.
Vergi vb. gibi yasal değişiklikleri yakından izlemelidir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bil. M.Y.O. Emlak ve Emlak Yönetimi Böl.
ÖSYS 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
ÖSYM 2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
ÖSYM 2010 Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.