Sponsorlu bağlantılar
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (İlk Sen Oyla!
Loading...

Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni Mesleği

TANIM
Konut, iş yerleri, fabrika, santral, hastane, okul, vb. binalardaki asansör, yürüyen merdiven ve bantlar ile vinç ve krenlerin üretimini, onarım ve bakım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir
GÖREVLER

Makine mühendisi veya elektrik mühendisi ve teknikerleri nezaretinde;
– Bina, ticari kuruluş, fabrika, atölye, liman ve benzeri yerlerde bulunan asansör, yürüyen merdiven ve bantlar ile vinç ve krenlerin montajını standartlara uygun olarak yapar,
– Bu mekanik ve elektrik sistemlerini çalışır hale getirir,
– Bu sistemlerin bakım ve onarım işlerini yapar,
– Kurulan sistemleri çalıştırarak kontrolünü yapar,
– Elektro mekanik taşıyıcılardaki teknolojik gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
– El matkabı, hayva, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi , şakül gibi el aletleri,
– Çeşitli kablo, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, kontrüksyon, cıvata, somun gibi gereçler kullanılır.
– Bakım ve onarım için kaynak makineleri kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Mekanik konulara ilgi duyan ve yetenekli,
– Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
– Dikkatli tedbirli ve sabırlı,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni; bu sistemleri üreten fabrikalarda, bu sistemlerin kurulduğu inşaat, işyeri ve binalarda çalışırlar. Çalışma noktaları genellikle bu sistemlerin asansör kuyu içi, asansör makine dairesi, kabin içi ve kabin üstü, yürüyen merdiven/yol makine dairesi, tünel içi ve üstü bölgesidir. Asansör kuyu içi, kabin üstü bölgelerde çalışma koşulları zordur. Çalışırken dikkatsizlik ciddi kazalara yol açabilir. Kalıcı sakatlıklar oluşabilir. Bu sebeple emniyet tedbirlerine bire bir uymak gerekir. Bakım – onarım aşamasında zaman zaman müşteri ile iletişime girebilir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda meslek liselerinde Elektromekanik Taşıyıcılar isimli bölümde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım isimli dalda verilmektedir.Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, (ATL ve TL için Geometri, Analitik Geometri), Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Kumanda Teknikleri, Asansör Sistemleri, Yürüyen Merdiven/Yol ve Vinç Sistemleri derslerini alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım OnarımTeknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olarak iş bulma olanağı yüksektir. Elektromekanik taşıyıcılar bakım onarımteknisyeni özel sektör asansör, yürüyen merdiven, bant, vinç gibi mekanik taşıyıcı sistemlerin imalat yerlerinde, montaj, bakım ve onarım servislerinde ve bunlarla ilgili işlerde çalışabilir. Bu alanda kamu işyerlerinde “teknisyen” unvanıyla kanunlarla belirlenen koşulları yerine getirildiği takdirde çalışabilir.Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda kendi işyerlerini açabilirler.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir. Ayrıca “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin % 30 ‘undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanır.Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım OnarımTeknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektrik, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşulları sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Eğitimi ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksekokulu), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Yüksekokulu) lisans programlarınıtercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.Meslek liselerinin Elektromekanik TaşıyıcılarBakım Onarım dalından mezun olanlar alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar .Çalıştığı kurum,kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.Bu sistemlerde çalışan kişiler, bu alanda uzmanlaşabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.