Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Nedir

Sterilizasyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların, sporlar dahil tüm yaşam şekillerinin öldürülmesi işlemidir. Bu işlem, fiziksel veya kimyasal yollarla gerçekleştirilir.

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Bu işlem, bakteri sporlarına etkisizdir. Dezenfeksiyon için fiziksel veya kimyasal yöntemler kullanılır. Dezenfeksiyon işleminin başarılı olup olmamasında çok sayıda faktör rol oynar: Maddenin işlem öncesinde temizlenmesi, mikrobiyal kontaminasyonun türü ve miktarı, sıcaklık, pH, dezenfeksiyon için kullanılan kimyasalın konsantrasyonu ve işlemin süresi gibi.

Dezenfektan: Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak ya da öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. İdeal bir dezenfektanda bulunması gereken özellikler şunlardır.

 1. Nötral pH’da suda çözünebilen bir ajan olmalıdır.
 2. Renksiz ve kokusuz olmalıdır.
 3. Stabil olmalı, herhangi bir pH’da aktif olabilmelidir.
 4. Tüm mikroorganizmalar üzerinde hızlı ve öldürücü etki sağlayabilmelidir.
 5. Toksik olmamalıdır.
 6. Uygulanacağı eşyalara zarar vermemelidir.
 7. Ortamda bulunan organik maddeler aktivitesini etkilememelidir.
 8. Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır.

Bir dezenfektan maddenin etkin olabilmesi için en önemli koşullar, kullanılması gereken yoğunluğun ve etki süresinin iyi bilinmesidir. Ayrıca, bu maddelerin sulandırılmış halde çok uzun süre bekletildiğinde etkinliğinin azalacağı da unutulmamalıdır. Dezenfektanların temizlik amacıyla kullanılması, direnç gelişimi ve yüksek maliyet sorunlarını beraberinde getirir.

Antiseptik: Canlı dokularda bulunan patojen mikroorganizmaların üremelerini durduran ya da onları yok eden kimyasal maddelerdir. Bu ajanların dokuya uygulanıyor olmaları nedeniyle,

 1. Cilt üzerinde irritan etki yapmayan,
 2. Hücrelere toksik olmayan,
 3. Doğal savunma mekanizmalarını etkilemeyen,
 4. Kan, serum, püy ve benzeri organik maddelerin varlığında etkisini kaybetmeyen özellikte olmaları gerekir

Dekontaminasyon: Cansız maddelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir.

 

dezenfeksiyon nedir, sterilizasyon nedir, dezenfektan nedir, antiseptik nedir,  dekontaminasyon nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.