Besin/Gıda Teknolojisi Ev Yönetimi – Beslenme Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Besin/Gıda Teknolojisi Ev Yönetimi – Beslenme Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Besin/Gıda Teknolojisi Ev Yönetimi – Beslenme Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Besin/Gıda Teknolojisi Ev Yönetimi – Beslenme Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Besin/Gıda Teknolojisi Ev Yönetimi – Beslenme Mesleği

TANIM
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin, gıda teknolojisi, ev yönetimi ve beslenme ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER
Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeni, bu program çerçevesinde,

Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ
· Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planı, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
Tartı ve ölçüm aletleri,
Laboratuar aletleri,
Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,
Mutfak araç ve gereçleri,Ocak, fırın, buzdolabı,
Dikiş makinesi ve dikiş malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin;

Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,
İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
Ayrıntılara dikkat eden,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
Üniversitelerin Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” bölümlerinde (bu bölüme bu yıl öğrenci alınmamaktadır.) verilmekte iken ayrıca daha önceki yıllarda mezun veren Besin Teknolojisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlarda bu alana öğretmen olarak atanırken yapılan değişiklikle bu alan öğretmenliğinin adı Gıda Teknolojisi Öğretmenliği olarak değiştirilmiştir.Bu isimdeki alan öğretmenliğine ise yine daha önceki yıllarda eğitim veren Besin Teknolojisi Öğretmenliği mezunları ve tezsiz yüksek lisans yapmış ve pedagoji formasyonu olan Gıda Mühendisleri atanmaktadır.Aşağıdaki meslek eğitimi ile ilgili başlıklar altında verilen bilgiler Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği bölümüne öğrenci alındığı döneme aittir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Türkçe,Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Aşçılık, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Teknolojisi, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Ekonomisi, Mutfak bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Aşçılık, Et Endüstrisi, Ev İdaresi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Genel Biyoloji, Toplum Sağlığı İlk Yardım, Eğitim Ortamlarında İnceleme, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Birey ve Öğrenme Süreçleri, Beslenme İlkeleri, Kurum ve Ev yönetimine Giriş, Ev ve Kurum Araçları, Besin Hazırlama, Kurum ve Ev Yönetimi, Besin Mikrobiyolojisi, Besin Saklama, Besin Hazırlama, Yemek Planlama ve Servis, Ana-Çocuk Beslenmesi, Beslenme Biyokimyası, Ev Tekstili, Toplum Beslenmesi, Pazarlama İlkeleri, Beslenme Problemleri gibi dersler okutulur.
Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ”Lisans Diploması” ve ”Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Toplu yemek yenen kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler.Olanakları elverenler kendi işyerlerini açabilirler.
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, İş Eğitimi (Ev Ekonomisi), Besin/ Gıda Teknolojisi, Ev Yönetimi ve Beslenme branşlarında çalışırlar.
Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Kurum beslenmesi Mutfak Hizmetleri ,Kat hizmetleri, Servis Hizmetleri, Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafetarya işletmeciliği, turizm ve Otelcilik Yat kaptanlığı Mutfak yaşlı hizmetleri ile diğer alanların beslenme alanına ait teorik ve uygulamalı meslek dersleri Alan/dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri yer almaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
· Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI
· Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başla***** maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Ev Ekonomisi Öğretmenliği
Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği
Diyetisyenlik
Ev Ekonomistliği

EK BİLGİLER
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu – 2010
Yüksek öğretim programları ve kontenjanları 2008
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2008Kılavuzu,
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.